Palonsammutus-järjestelmät kaikkiin liikkuviin ajoneuvoihin ja koneisiin

Fogmaker myy, asentaa ja huoltaa automatisoituja palonsammutusjärjestelmiä. 

fogmaker fire extinguisher compressor

Ainutlaatuinen ja ekologinen sammutusteho

Fogmakerin palonsammutusjärjestelmän ainutlaatuinen ja ekologinen sammutusteho perustuu vesisumun jäähdyttävään ja tulen tukehduttavaan voimaan sekä lisäaineeseen, joka estää tehokkaasti tulen uudelleen syttymistä.

Meluhaittojen ja pakokaasupäästöjen vähentämistä koskevat vaatimukset ovat lisääntyneet ja sen seurauksena moottoritilat ovat nykyään aiempaa suljetumpia ja eristetympiä. Siksi myös polttoaineen paine ja moottoritilan lämpötila ovat entistä korkeampia ja kohonneen lämpötilan takia tulipalon vaara onkin moottoritilassa ilmeinen.

Tulipalo kehittyy moottoritilassa usein erittäin nopeasti, eikä sitä pystytä tukahduttamaan käsisammuttimella. Tähän ongelmaan tarjoaa ratkaisun kiinteästi asennettu täysautomaattinen sammutin – Fogmaker.

triangle

FOGMAKER-palonsammutusjärjestelmät hyökkäävät tehokkaasti tulikolmion kaikki kolme sivua

Tulipalossa tarvitaan kolme elementtiä palamisen ylläpitämiseksi – happea, lämpöä ja polttoainetta. Yhden näistä elementeistä poistaminen ympäristöstä sammuttaa tulipalon. Suurin osa palonsammutusjärjestelmän lähestymistavasta on poistaa happi paloalueelta ja siten tukahduttaa palon.

Happi

Vesipohjaisen sammutusaineen mikropisarat syntyvät korkealla paineella patentoiduilla suuttimilla. Nämä pisarat täyttävät suojattavan alueen ja haihtuvat välittömästi joutuessaan kosketuksiin lämmön kanssa. Haihdutusprosessin aikana 1 litra vettä laajenee 1700 litraksi vesihöyryä. Tämä nopea laajenemisprosessi syrjäyttää ilman ja estää hapen pääsyn tuleen.

Lämpö

Höyrystymisprosessin aikana vesisumu jäähdyttää kuumat kaasut ja kuumat pinnat moottoritilassa. Yhden gramman veden lämmittämiseen 1°C kuluu 1 kalori, mutta saman vesimäärän haihduttamiseen kuluu 540 kertaa enemmän energiaa. Tämän höyrystymisprosessin avulla saavutetaan tehokas jäähdytys, joka vähentää uudelleen syttymisriskiä.

Polttoaine

Sammute sisältää myös pieninä pitoisuuksina vesipitoista kalvoa muodostavaa vaahtoa. Tämä muodostaa suojaavan kalvon palavan materiaalin tai polttoaineen pinnalle, joka estää uudelleensyttymisen.

Kutsumme tätä ainutlaatuista osaamista - Triple Action3

Helppo asentaa

Fogmaker-sammutusjärjestelmä (fire suppression system) asennetaan tavallisesti noin yhdessä työpäivässä. Asennuksen suorittavat sertifioidut Fogmaker asentajat, jotka ovat käytettävissä ympäri Suomea. Sertifioidun asentajan tulee tarkastaa palonsammutusjärjestelmä ja testata sen toimivuus kerran vuodessa. Tavallisesti tämä kestää enintään tunnin. Viiden vuoden välein palonsammutusjärjestelmään tulisi suorittaa tarkastus, jossa vaihdetaan myös sammutenesteet.

Nopea huolto

Fogmaker-sammutusjärjestelmän (fire suppression system) elinkaaren kokonaiskulut ovat pienet verrattuna kilpaileviin järjestelmiin. Järjestelmämme on erittäin luotettava ja mukautettu vaativiin olosuhteisiin. Laaja huoltoverkosto takaa nopeat toimenpiteet. Fogmakerin korkeapaineinen sammutusjärjestelmä on ohjeen FA/SBF127 mukainen.

fogmaker asennus huolto