Lentokenttien ja maalaitteiden suojaaminen

Lentokentillä syttyvät moottoripalot ovat valtava riski ihmishengelle, omaisuudelle ja koneille. Nämä tulipalot voivat johtaa tuhoisiin taloudellisiin ja toiminnallisiin seurauksiin. Koneet, kuten GSE (ground support equipment) ovat kaikilla lentoasemilla suuria paloriskejä ja vaativat lisäsuojaa tulipalon varalta.

Nykyiset määräykset useimmissa maissa edellyttävät, että kaikkiin teollisuuskoneisiin on asennettava automaattiset palonsammutusjärjestelmät. Ennaltaehkäisy on ainoa tapa hallita tulipalon uhkaa ja suojella ihmishenkiä, ympäristöä ja arvokasta omaisuutta.

FOGMAKERin vesisumujärjestelmä suojaa moottoria ja hydraulitiloja. FOGMAKER aktivoituu automaattisesti, kun tulipalo havaitaan, mutta siinä on myös manuaalinen vaihtoehto, toisin kuin muut palontorjuntajärjestelmät.

Ohjauspaneeli mahdollistaa moottorin, päävirtakytkimen ja polttoainesolenoidin sammuttamisen. Järjestelmän monipuolisuutta täydentää sen korkea hyötysuhde ja luotettavuus.

lentokentta maalaite