Linja-autojen ja kuorma-autojen suojaaminen

Tiedetään hyvin, että lisääntyneet vaatimukset päästöjen vähentämiselle ovat johtaneet korkeampiin polttoainepaineisiin ja kohonneisiin lämpötiloihin moottoritiloissa.

Tulipalo moottoritilassa voi syttyä huomaamatta ja johtaa usein erittäin nopeaan palotapahtumaan. Sitä on lähes mahdotonta sammuttaa kannettavalla sammuttimella. FOGMAKER sammutusjärjestelmä aktivoituu automaattisesti.

FOGMAKER on ensimmäinen palonsammutusjärjestelmä, joka on saanut UNECE R107-hyväksynnän.

FOGMAKERin tavoitteena on suojella arvokasta omaisuuttasi, henkilöstöäsi ja ympäristöä, jossa he toimivat.

linja-auto