Satamien materiaalinkäsittelylaitteiden suojaaminen

Materiaalinkäsittelylaitteiden tulipalo voi olla tuhoisa, koska sen konetilassa on suuria määriä dieseliä ja hydrauliöljyä. Suurin osa tulipaloista syttyy moottoritilassa. Tulipalo moottoritilassa voi syntyä huomaamatta ja johtaa usein erittäin nopeaan ja tuhoisaan tapahtumien kulkuun. Sitä on lähes mahdotonta sammuttaa kannettavalla sammuttimella.

Kontti- ja satamakuljetukset ovat erittäin herkkiä odottamattomille seisokeille. Konttikurottajat, kontinkäsittelykoneet, trukit, nosturit, terminaalitraktorit ja kuormaajat toimivat usein vuorossa ja koko vuoro voi pysähtyä, jos jokin näistä ajoneuvoista on pois käytöstä.

FOGMAKERin sammutusjärjestelmä suojaa moottoria ja hydraulitiloja. FOGMAKER aktivoituu automaattisesti, kun tulipalo havaitaan, mutta siinä on myös manuaalinen vaihtoehto, toisin kuin muut palontorjuntajärjestelmät. Ohjauspaneelin avulla voidaan sammuttaa moottori, päävirtakytkin ja polttoainesolenoidi. Järjestelmän monipuolisuutta täydentää sen korkea hyötysuhde ja luotettavuus.

satamalaite